เกี่ยวกับบริษัทฯ หน้าแรก ข่าวสาร โครงที่ประสบความสำเร็จ ผลิตภัณฑ์และการบริการ ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอ็น บี เอ อินเตอร์เทรด จำกัด 5/47 ซอย อนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
WWW.NBAINTER.COM
colltor
ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมหนัก อาทิ Heat - exchanger , A/C Systems , Condensors Cooling Towers , Mixing tanks , Refrigeration , Evaporators , Vaccuum Pumps , Boilers etc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scaletron sizes
ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้ในอาคารสำนักงาน และ ตามโรงงานอุตสาหกรรมเบาต่าง ๆ อาทิ Hot – Water heaters , Urinals , Vending Machines , Nozzle Protection , Humidifiers , Pump , etc.
SIZE LIST
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โทรศัพท์ 02-183-6193-4 แฟกซ์ ต่อ 102      E-mail : nbaintertrade@gmail.com
ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้ตามบ้านทั่วไป
????????? ????????-??-????
???????????????????
ผลิตภัณฑ์สเกลเลตรอน
ผลิตภัณฑ์ คอลลอยด์ – เอ – ตรอน
??????????????????
ผลิตภัณฑ์เฮาส์ตรอน