เกี่ยวกับบริษัทฯ หน้าแรก ข่าวสาร โครงที่ประสบความสำเร็จ ผลิตภัณฑ์และการบริการ ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอ็น บี เอ อินเตอร์เทรด จำกัด 5/47 ซอย อนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
WWW.NBAINTER.COM

ตาราง คอลลอยด์ – เอ – ตรอน

ขนาดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์คอลลอยด์ – เอ – ตรอน , น้ำหนัก และ อัตราการไหล

เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายนอก
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
ความยาว
น้ำหนัก
อัตราการไหลต่ำสุด
นิ้ว
มม.
มม
กก.
ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง
แกลลอน / นาที
10
3/8
9.25
254
0.34
0.54
1
15
½
12.7
254
0.55
1.08
3
20
¾
19.05
305
1.04
1.5
7
25
1
25.4
305
1.5
3.3
12
32
31.75
609
3.9
4.8
20
40
38.1
609
4.6
7.5
30
50
2
50.8
609
6.9
12.6
45
65
63.5
913
16.6
19.2
70
80
3
76.2
913
18
27
95
100
4
101.6
913
30
49
170
100(h)
4
101.6
913
34
72
269
125
5
127.0
913
45
90
370
150
6
152.4
913
58
130
550
200
8
203.2
913
98
250
917
250
10
242.0
913
138
400
1468
300
12
304.8
913
227
600
2200
350
14
355.6
913
260
700
2569
โทรศัพท์ 02-183-6193-4 แฟกซ์ ต่อ 102      E-mail : nbaintertrade@gmail.com