เกี่ยวกับบริษัทฯ หน้าแรก ข่าวสาร โครงที่ประสบความสำเร็จ ผลิตภัณฑ์และการบริการ ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอ็น บี เอ อินเตอร์เทรด จำกัด 5/47 ซอย อนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
WWW.NBAINTER.COM
ตาราง สเกลเลตรอน ขนาดต่าง ๆของผลิตภัณฑ์สเกลเลตรอน , น้ำหนัก และอัตราการไหล
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ความยาว / มม.
น้ำหนัก / กก.
อัตราการไหลสูงสุด
ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง
ความดัน
½” – 15mm
 254
0.364
1.5
1.75m
¾” – 22mm
305
0.728
3.3
2.5m
1” – 28mm
305
1.2
4.8
2.6m
1¼” – 35mm
609
3.5
7.6
1.8m
1½” – 42mm
609
4.4
12.8
2.2m
2” – 54mm
609
6.3
19.2
1.8m
โทรศัพท์ 02-183-6193-4 แฟกซ์ ต่อ 102      E-mail : nbaintertrade@gmail.com