เกี่ยวกับบริษัทฯ หน้าแรก ข่าวสาร โครงที่ประสบความสำเร็จ ผลิตภัณฑ์และการบริการ ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอ็น บี เอ อินเตอร์เทรด จำกัด 5/47 ซอย อนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
WWW.NBAINTER.COM

ความชื้นจากน้ำใต้ดิน ( Rising Damp ) คืออะไร

ความชื้นจากน้ำใต้ดิน เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีผลกระทบต่อ ปัญหาโครงสร้างของตัวผนังอิฐและแนวมอต้าร์ ( Mortar Bed)ของอาคารโดยทั่วไปความชื้นจะมีส่วนขององค์ประกอบแร่ธาตุจำพวกเกลือที่มีอยู่ในดินซึ่งสามารถที่จะแทรกซึมขึ้นมาตามผนังรูพรุน ( Capillaries ) ซึ่งเสมือนหนึ่งเป็นไส้ของตะเกียง ของเนื้อมวลสาร ความชื้นที่ถูกดูดซึมขึ้นมาตามรูพรุนเหล่านี้ จะถูกหยุดยั้งได้ก็ด้วยวิธีการทำแนวกั้นความชื้นภายในฐานของผนังอาคาร ( Impermeable Horizontal Barrier ) ซึ่งส่วนนี้จะเรียกว่า การตัดลดความชื้น DAMP – COURSE

ในโครงสร้างของอาคารสมัยก่อน ยังไม่มีการใช้แนวกั้นความชื้น ( DAMP – COURSE Barrier ) ร่วมกับการก่อสร้างอาคาร ดังนั้นจึงทำให้ความชื้นจากน้ำใต้ดิน ถูกนำพาขึ้นมาสะสมอยู่ภายในผนังอิฐมอต้าร์ ของอาคารเป็นเวลานานอันจะมีผลกระทบโดยตรงต่อความแข็งแรงของตัวเนื้ออิฐและมอตาร์ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลัก และนอกจากปัญหาของโครงสร้างแล้ว ยังมีผลต่อความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอีกด้วย เช่น การเกิดคราบเกลือสีขาวบนผนัง การเกิดเชื้อราและตลอดจนถ้าผนังมีการทาสี หรือภาพวาดจิตรกรรมภายใน ก็จะทำให้สีและภาพเกิดการหลุดร่อนเสียหาย อันเป็นสาเหตุมาจากความชื้นและความเค็ม

 

ทำอย่างไรที่จะหยุดยั้ง หรือ ลดปริมาณความชื้นจากน้ำใต้ดิน

การแก้ปัญหาจากความชื้นของน้ำใต้ดินภายในผนังอาคาร โดยทั่วไปแล้ว จะทำการตัดผนังอิฐและสอดแผ่น Membrane ป้องกันความชื้น หรือ อาจเป็นแผ่นโลหะ เช่น พวกสแตนเลส , การสกัดผนังอิฐ และอัดด้วยคอนกรีตผสมน้ำยากันซึม ตลอดแนวฐานรากของอาคาร หรือการเจาะรูแล้วฉีดอัดด้วยสาร Epoxy ตลอดแนว

ในทางด้านงานอนุรักษ์ จะต้องพยายามเหลีกเลี่ยง การที่จะทำให้โครง สร้างของโบราณสถาน เกิดการบอบช้ำ และต้องพยายามคงไว้ของสภาพวัตถุดังเดิม ดังนั้น วิธีดำเนินการตัดลดความชื้น จะกระทำโดยการกรอกน้ำยาป้องกันความชื้น เข้าไปในผนังของโบราณสถาน โดยวิธีนี้จะเป็นการลดความชื้นจากน้ำใต้ดินลง แต่ไม่ใช่วิธีการตัดขาดความชื้น จึงไม่ทำให้โครงสร้างของผนังเกิดการเสียสมดุลหรือบอบช้ำในขณะที่สามารถป้องกันความเสียหายของภาพจิตกรรมไม่ให้ถูกความชื้นทำลายได้ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ทางบริษัทฯ ใช้ ดำเนินการอยู่ โดยก่อนดำเนินการทุกครั้ง ทางบริษัทฯ จะต้องมีการเจาะ ( Coring ) ผนังของโบราณสถานที่จะดำเนินการตัดลดความชื้น เพื่อนำเนื้อมวลสาร ท ี่ได้ไปทดสอบ ในห้องทดลองของสถาบันที่เชื่อถือได้ แล้วนำผลที่ได้จากการทดสอบ เพื่อมาคำนวณวิธีการตัดลดความชื้นก่อนดำเนินการจริง

 

โทรศัพท์ 02-183-6193-4 แฟกซ์ ต่อ 102      E-mail : nbaintertrade@gmail.com

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการตัดลดความชื้น "ถ่ายเมื่อ 17-7-02"

ภาพผนังภายใน ถ่ายเมื่อ 9 - 3- 09

( ตัดลดความชื้นมาแล้วประมาณ 7 ปื )

ภาพผนังภายนอก ถ่ายเมื่อ 9 - 3- 09

( ตัดลดความชื้นมาแล้วประมาณ 7 ปี )