เกี่ยวกับบริษัทฯ หน้าแรก ข่าวสาร โครงที่ประสบความสำเร็จ ผลิตภัณฑ์และการบริการ ติดต่อเรา ผลิตภัณฑ์และการบริการ เกี่ยวกับบริษัทฯ ข่าวสาร หน้าแรก โครงที่ประสบความสำเร็จ ติดต่อเรา

เทคโนโลยีการกำจัดตระกรันโดยไม่ใช้สารเคมี

1. ตะกรันคืออะไร

ตะกรันคือ ธาตุที่มารวมตัวกันเป็นก้อนแข็งยึดเกาะตามผิวของอุปกรณ์ซึ่งมีความร้อน โดยปกติธาตุเหล่านี้จะละลายอยู่ในน้ำ เมื่อผ่านผิวของอุปกรณ์ที่มีความร้อน จะเกิดการเปลี่ยนสถานะก่อตัวยึดกันแน่นตามผิวของอุปกรณ์เกิดเป็นตะกรันแข็งขึ้นมา ทั้งนี้ตะกรันสามารถจำแนกออกได้หลายชนิด อาทิ ตะกรันแคลเซียม ( หินปูน ) , ตะกรันสนิมเหล็ก , ตะกรันเกลือ ฯลฯ

การเกิดของตะกรันตามผิวของท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ จะทำให้สิ้นเปลืองทั้งเวลา , เงิน และ ประสิทธิภาพในการผลิต ในการบำรุงรักษาและกำจัดตะกรันออกไป

โดยทั่วไปแล้ว จะใช้สารเคมีในการกำจัดตะกรันออกไป แต่การใช้สารเคมีนี้ก็จะไปเพิ่มมลภาวะให้กับสภาพแวดล้อมมากขึ้น ในปัจจุบันจึงมีวิธีใหม่ในการกำจัดตะกรันโดยไม่ใช้สารเคมีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราเรียกวิธีใหม่นี้ว่า การกำจัดตะกรันโดยวิธีทางกายภาพ

ผลิตภัณฑ์คอลลอยด์ – เอ – ตรอน , สเกลเลตรอน และ เฮาส์ตรอน จัดเป็นวิธีการในการกำจัดตะกรันโดยวิธีทางกายภาพแบบหนึ่งที่นิยมแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน

2. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

• ป้องกันการเกิดตะกรันใหม่และกำจัดตะกรันเก่าที่อยู่ในระบบ

• ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน

• ลดการสิ้นเปลืองน้ำ

• เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร

• เพิ่มประสิทธิภาพของระบบแลกเปลี่ยนความร้อน

• เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• ไม่ต้องมีการบำรุงรักษา

• ใช้งานง่าย

• ไม่ใช้ไฟฟ้า

• ไม่ใช้สารเคมี

• น้ำไม่มีสารปนเปื้อน สามารถดื่มได้

 

ลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอ็น บี เอ อินเตอร์เทรด จำกัด 5/47 ซอย อนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

WWW.NBAINTER.COM
โทรศัพท์ 02-183-6193-4 แฟกซ์ ต่อ 102      E-mail : nbaintertrade@gmail.com