เกี่ยวกับบริษัทฯ หน้าแรก ข่าวสาร โครงที่ประสบความสำเร็จ ผลิตภัณฑ์และการบริการ ติดต่อเรา

ผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างไร

การบำบัดน้ำโดยใช้ คอลลอยด์ - เอ - ตรอน , สเกลเลตรอน หรือ เฮาส์ตรอน จะเป็นการป้องกันการเกิดตะกรันใหม่ และช่วยนำพาตะกรันเก่าที่มีอยู่ออกมา ซึ่งการติดตั้งสามารถทำได้โดยง่าย , ไม่ต้องใช้พลังงาน , ไม่ต้องใช้สารเคมีในการตกตะกอน น้ำที่บำบัดโดยวิธีนี้สามารถดื่มได้ไม่มีสารเคมีตกค้าง รับประกันอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานถึง 10 ปี

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร

ทุกผลิตภัณฑ์สามารถป้องกันการเกิดตะกรันใหม่และกำจัดตะกรันเก่าออกได้โดยการใช้อัลลอยด์ที่ออกแบมาพิเศษและได้รับการจดลิขสิทธิบัตร

การผลิต ติดตั้งอยู่ในผลิตภัณฑ์ โดยอัลลอยด์พิเศษนี้จะทำหน้าที่ปล่อยประจุอิเลคตรอนออกมา เมื่อมีน้ำไหลผ่านและจะทำให้บริเวณนั้นมีสภาพความเป็นด่างมากขึ้น ซึ่งจะไปเร่งให้ประจุแคลเซียมหรือแมกนีเซียมอิออน รวมตัวกับประจุคาร์บอเนตที่มีอยู่ในน้ำเกิดเป็นผลึกแคลเซี่ยม หรือ แมกนีเซียมคาร์บอเนต ( โดยทั่วไปเราเรียกผลึกนี้ว่าตะกรัน ) แขวนลอยอยู่ในน้ำ โดยสารแขวนลอยนี้ จะไม่ไปเกาะเป็นตะกรันแข็งตามผิวท่ออีก

 

 

 

 

 

 

สามารถดูรายละเอียดของกลไกการทำงาน แล ขั้นตอนการติดตั้งได้ดังนี้

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

การเกิดตะกรันแข็งเกาะตามบริเวณผิวท่อ จะทำให้ขนาดภายในของท่อลดลง ต้องสิ้นเปลิองค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา , สิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น ,กำลังการผลิตลดลงและต้องซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆบ่อยครั้ง

การบำบัดน้ำโดยใช้สารเคมี จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และในปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ เริ่มที่จะอนุรักษ์สภาพแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนตระหนักดี ซึ่งทำให้ปัจจุบันนี้ในบางประเทศเริ่มมีการเลิกใช้สารเคมีแล้ว

 

 

ลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอ็น บี เอ อินเตอร์เทรด จำกัด 5/47 ซอย อนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
WWW.NBAINTER.COM
โทรศัพท์ 02-183-6193-4 แฟกซ์ ต่อ 102      E-mail : nbaintertrade@gmail.com
????????????????????
????????????
รายละเอียดการติดตั้ง
กลไกการทำงาน